Technologia

Fale ultradziękowe są wykorzystywane w konstrukcji urządzeń czyszczących zwanych myjkami lub wannami ultradźwiękowymi. Myjka ultradźwiękowa składa się z wanny wypełnianej płynem (woda lub woda z dodatkiem środka czyszczącego) w której za pomocą generatora wzbudzane są drgania o częstotliwościach ultradźwiękowych (w myjkach EMAG ok. 36-49 kHz). Fale ultradźwiękowe rozrywają płyn powodując wytworzenie mikropęcherzyków powietrza implodujących następnie z dużą szybkością. Proces ten skutkuje szybkimi lokalnymi zmianami ciśnienia płynu, odrywającymi od powierzchni zanurzonych w nim przedmiotów cząsteczki brudu, smarów, rdzy czy innych zanieczyszczeń. Dodatkowo, myjki przeznaczone do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń wspomagają proces czyszczenia przez podgrzewanie wanny w trakcie pracy.


W porównaniu do innych metod czyszczenia myjki posiadają szereg zalet, w tym:


  • Duża precyzja usuwania zabrudzeń i równomierne oczyszczanie całego przedmiotu
  • Łatwość oczyszczania przedmiotów o skomplikowanym kształcie
  • Mały nakład pracy ludzkiej
  • Wysoką wydajność - w myjce można myć wiele przedmiotów równocześnie

  • Do zastosowań myjek ultradźwiękowych należy m.in. czyszczenie złota i srebra, urządzeń o skomplikowanej budowie jak np. części komputerowe, zegarki, broń palna, drobne elementy elektroniki samochodowej, oczyszczanie gaźników i elementów silników, szkła laboratoryjnego, narzędzi chirurgicznych i dentystycznych, płyt CD i DVD i wielu innych przedmiotów - zarówno na skalę przemysłową jak w ramach zastosowań prywatnych.